O Centrum

Celem Centrum jest koordynowanie i realizacja badań, wykonywanie analiz, ekspertyz i opracowań oraz prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie funkcjonowania i przemian drobnych gospodarstw rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich w Europie, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej.

Formuła Centrum w zakresie realizowanych badań jest otwarta i dopuszcza realizację zadań związanych bezpośrednio i pośrednio z problematyką funkcjonowania obszarów wiejskich i drobnych gospodarstw rolnych.

 

Centrum zostało powołane na podstawie Zarządzenia nr 8/2012 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 29.02.2012 r.

Regulamin organizacyjny Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zakres zadań realizowanych przez Centrum obejmuje:

 • ocenę kształtowania polityki gospodarczej, regionalnej, lokalnej i wspólnotowej, służące rozwojowi obszarów wiejskich i zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa, zwłaszcza drobnych gospodarstw w zróżnicowanych warunkach przyrodniczo-społecznych i ekonomicznych,
 • analizę i ocenę drobnych gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem: - dywersyfikacji źródeł dochodów,
  • podejmowania działalności przedsiębiorczości przez właścicieli drobnych gospodarstw,
  • zarządzanie w warunkach gospodarki rynkowej,
  • integrację poziomą i pionową oraz ich unowocześnienia i innowacyjności,
  • marketing produktów rolniczych,
  • doradztwo na rzecz drobnych gospodarstw społeczności wiejskiej i przedsiębiorczości pozarolniczej.
 • rozwój produktów lokalnych i regionalnych,
 • gospodarowanie ziemią rolniczą oraz przemiany agrarne i strukturalne w Regionach o rozdrobnionym rolnictwie,
 • ochronę środowiska i wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 • ekonomikę produkcji i efektywność drobnych gospodarstw rolnych,
 • problemy rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach drobnotowarowych,
 • otoczenie instytucjonalne drobnych gospodarstw rolnych i agrobiznesu,
 • zmiany w agrosystemach i krajobrazie regionów w których dominują drobne gospodarstwa,
 • innowacyjność i informatyzację gospodarstw, produkcji, usług i obrotu rolnego,
 • produkcję leśną oraz rzemieślniczy przerób drewna,
 • wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii jako szanse na poprawę bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw wiejskich.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie