Czerwiec 2015
Udostępnij:

Alternatywne źródła dochodów drobnych gospodarstw rolnych Unii Europejskiej


Komunikat z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Alternatywne źródła dochodów drobnych gospodarstw rolnych Unii Europejskiej" zorganizowanej w dniu 25.06.2015r.

Już tradycyjnie Uniwersytet Rolniczy, wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie oraz Województwem Małopolskim, zorganizowali międzynarodową konferencję poświęconą drobnym gospodarstwom rolnym. W tym roku tematyka skupiała się wokół alternatywnych źródeł dochodów w drobnych gospodarstwach rolnych UE. W powitaniu gości profesor Janusz Żmija przedstawił wnioski z dotychczasowych, czterech konferencji, charakteryzując także zmiany, które zostały wprowadzone do ustawodawstwa oraz kierunków przyjmowanych strategii unijnych, dzięki propozycjom wypracowanym przez środowisko naukowe. Następnie JM Rektor UR profesor Włodzimierz Sady przybliżył zebranym kierunki badań prowadzonych w Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wyzwań ekonomicznych i społecznych stojących przed rolnikami pracującymi w drobnych gospodarstwach rolnych, odwołując się wielokrotnie do najnowszych publikacji o stanie polskiej wsi. Scharakteryzował również ofertę edukacyjną Uniwersytetu Rolniczego. Obecna na konferencji Zofia Krzyżanowska – radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odnosząc się do wystąpienia Rektora, skoncentrowała się na przybliżeniu przemian, jakie w okresie, od akcesji Polski do UE, miały miejsce na wsi. Bardzo obszernie zaprezentowała mechanizmy dopłat produkcyjnych, które będą obowiązywały w latach 2014-2020. Ich zastosowanie będzie skutkowało znaczącym wzrostem wysokości dopłat, szczególnie dla gospodarstw produkcyjnych. Podkreśliła także, że bardzo ważnym elementem nowej perspektywy rolnej będzie wspieranie aktywności młodych rolników. Następnie Stanisław Sorys – wicemarszałek województwa małopolskiego, występując w imieniu Marka Sowy – marszałka małopolskiego, podkreślił potencjał regionu, w tym szczególnie działania podejmowane w zakresie, promocji oferty agroturystycznej oraz dystrybucji produktów regionalnych. W dalszej części Wojciech Szczepanik – wicewojewoda małopolski wskazał, że głównym problemem polskiej wsi jest silne rozwarstwienie ekonomiczne, które nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi. Wskazał, że rozwój nowych technologii, w tym OZE, może stanowić dla tego sektora bardzo cenną alternatywę. Obrady prowadzone były w dwóch sesjach: rolniczej i pozarolniczej. Wzorem lat poprzednich opracowany zostanie komunikat końcowy, który będzie przesłany do polityków oraz ośrodków naukowych w Polsce i Europie.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK